Agora

was the prominent market place in ancient Greek city-states. The literal meaning of the word is "gathering place" or "assembly". The agora was the center of commerce, thought , and the most public space in the city. A place rich with dialogue and the exchange of ideas .

A certified ESBE, HABE, MBE, SBE, WBE Company

MITCHELL DESIGN GROUP, LLC is a certified ESBE, HABE, MBE, SBE, WBE Company with the South Central Texas Regional Certification Agency.

Cami Halısı Çeşitleri

cami hal?s? fiyatlar? istanbul Cami gelenek kültür bir camilerinde kullan?m? cami hal?s? hal?lar? yana tüm önemli Türkiye’nin haline gelmi? tarihten bu ve olmu?tur. Camilerde temiz Efendimizin bir ?ekilde göre ibadet cami hadislere dinimizin temizli?e önem usullerine ve gösterilmeli ve hal?s? Peygamber edilirken verdi?i kullan?lmal?d?r. Hal?lar birer sa?layan rahat estetik hem dö?emesi hem yap?lmas?n? olu?turan ibadet…

Read More →

Kombi Arıza

Servis Numaralar? servis no Telefon deste?i 7/24 bulunmaktad?r. Resmi bayramlarda da çal???yoruz. Sahadaki arkada?lar?m?za ise y?l?n 365 günü sabah 7 ile 22 saatleri aras?nda çal??maktad?r. Ayr?ca y?lba??nda çal???yoruz Kurban Bayram? Ramazan Bayram? gibi dini bayramlar?m?zda da çal??maktay?z.. Kombi Ar?za Servis Maltepe Vaillant klima servisi olarak bölge de hizmet vermekteyiz. klima servisi hizmetlerimiz klima ar?za bak?m…

Read More →

Hello Doly

Hello Doly